האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20114 יסודות הפיסיקה ב

20114 יסודות הפיסיקה ב‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם דרוש:2 הקורס יסודות הפיסיקה א.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם קירש, מיכל בן-יעקב

יועצים: פרופ' שמואל וייס, פרופ' יוסף ורבין, ד"ר אליקים אשר, ד"ר מאיר מידב, פרופ' בנימין סבטיצקי

קורס זה הוא המשכו של הקורס יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏.

חומר הלימוד

* מסמסטר א2023 חל שינוי בחומר הלימוד

יחידה 1

אלקטרוסטטיקה

יחידה 2

זרם ישר

יחידה 3

מגנטיות וזרם חילופין

יחידה 4

אטומים ומולקולות

יחידה 5

פיסיקה מודרנית: תורת היחסות, מכניקה קוונטית ומבנה האטום

יחידה 6

הפיסיקה של הגרעין והחלקיקים היסודיים

יחידה 7

תורת היחסות (‏יחידת רשות‎)‏

* חומר הלימוד שנלמד עד סמסטר ג2022:

יחידה 1

מגנטיות וזרם חילופין

יחידה 2

גלים

יחידה 3

אור ואופטיקה

יחידה 4

אטומים ומולקולות

יחידה 5

פיסיקה מודרנית: תורת היחסות, מכניקה קוונטית ומבנה האטום

יחידה 6

הפיסיקה של הגרעין והחלקיקים היסודיים

יחידה 7

תורת היחסות (‏יחידת רשות‎)‏


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

קורס זה משמש כקורס חובה בתכניות לימודים רבות. סטודנט המעוניין להמיר את הקורס יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ בקורס יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (‏20124‎)‏, יכול לעשות זאת לפני תום השבוע העשירי של הסמסטר. החלפת הקורס כרוכה בתשלום דמי טיפול ועלויות.

2 לסטודנטים שעברו בציונים טובים את בחינות הבגרות בפיסיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד (‏במהלך 5 השנים האחרונות‎)‏, מומלץ לפנות ליועץ בפיסיקה.