האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20117 צפונות כדור-הארץ

20117 צפונות כדור-הארץ‏1

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה שובאל, ד"ר נורית טייטל-גולדמן, צבי קרץ', ד"ר אייל וורגפט, ד"ר יעל לוינסון

הקורס הינו קורס מבוא בגיאולוגיה, אשר סוקר את העקרונות ואת התהליכים הגיאולוגיים העיקריים המתרחשים בכדור הארץ. בקורס נכיר את התחומים המרתקים של הגיאולוגיה ברחבי העולם. נסתייע בתפיסה המודרנית בגיאולוגיה – תיאוריית טקטוניקת הלוחות – להסברת התהליכים המתרחשים בכדור הארץ: פתיחה או סגירה של אוקיינוסים, התרוממות רכסי הרים ועיצוב שולי יבשות. נלמד מדוע רעידות אדמה והתפרצויות געשיות מתרחשות באזורים מסוימים. נדון בהיווצרות כדור הארץ ובהתפתחות החיים על פניו. נרכוש כלים לפענוח ה"סיפור" המוצפן בסלעים שונים. נצפה בתופעות גיאומורפולוגיות ובתהליכי עיצוב הנוף. ולבסוף, נעמוד על הקשר שבין הגיאולוגיה, ניצול המשאבים והאדם.

הקורס פותח סדרה של קורסים בגיאולוגיה והוא מיועד לסטודנטים חדשים כוותיקים, לחובבי גיאולוגיה וטבע, למורים, למדריכי טיולים ומורי דרך. אפשר ללמוד אותו כחלק מתוכניות הלימודים במדעי כדור הארץ או כקורס מרחיב דעת במדעים.

חומר הלימוד

הקורס ברמת פתיחה אך כולל עולם מונחים נרחב שעבור רוב הסטודנטים חדש לגמרי. היקף החומר רב ותואם את מספר נקודות הזכות הניתנות בקורס.

מפגשים בקורס


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.