האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20117 צפונות כדור-הארץ

20117 צפונות כדור-הארץ‏1

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה שובאל, ד"ר נורית טייטל-גולדמן, צבי קרץ'

זהו קורס מבוא בגיאולוגיה, שסוקר את העקרונות והתהליכים הגיאולוגיים העיקריים המתרחשים בכדור-הארץ. בקורס נתוודע לתחומים המרתקים של הגיאולוגיה ברחבי העולם. נצפה בנופים מרהיבים כדוגמת ילוסטון והגרנד קניון בארצות הברית, ונבין מה הם הכוחות והתהליכים שהביאו ליצירת נופים אלה. נסתייע בתפיסה המודרנית בגיאולוגיה - תיאוריית טקטוניקת הלוחות – לשם הסבר התהליכים המתרחשים בכדור-הארץ: פתיחה או סגירה של אוקיינוסים, התרוממות רכסי הרים ועיצוב שולי יבשות. נלמד מדוע רעידות אדמה והתפרצויות געשיות מתרחשות באזורים מסוימים. נדון בהיווצרות כדור-הארץ ובהתפתחות החיים על פניו. נרכוש כלים לפענח את ה"סיפור" המוצפן בסלעים שונים. נצפה בתופעות גיאומורפולוגיות ותהליכי עיצוב הנוף. נעמוד על הקשר שבין הגיאולוגיה, ניצול המשאבים והאדם.

הקורס פותח סדרה של קורסים בגיאולוגיה והוא מיועד לסטודנטים חדשים כוותיקים, לחובבי גיאולוגיה וטבע, למורים, למדריכי טיולים ומורי דרך. אפשר ללמוד אותו כחלק מתוכניות הלימודים במדעי כדור הארץ או כקורס מרחיב דעת במדעים.

חומר הלימוד

הקורס ברמת פתיחה אך כולל עולם מונחים נרחב שעבור רוב הסטודנטים חדש לגמרי. היקף החומר רב ותואם את מספר נקודות הזכות הניתנות בקורס.

מבנה הקורס


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.