האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20118 ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון

20118 ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון‏1

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס (‏מהדורה ראשונה‎)‏: ד"ר יואל קלמס, נורית ונגר; שלומית רז (‏‏עריכה‎‎)‏‏

פיתוח מהדורה שנייה: ד"ר רויטל לביא, פרופ' מירי סורוז'ון

קורס זה הוא חלקו הראשון של קורס מבוא בביולוגיה המציג תמונה רחבת היקף של הביולוגיה על ענפיה השונים. קורס זה והקורס ביולוגיה כללית ב (‏‏20119‎‎)‏‏ הם קורסי חובה בתכנית הלימודים של סטודנטים הלומדים לקראת תואר בוגר אוניברסיטה במדעי החיים.

ספר הקורס

הקורס מבוסס על ארבע החטיבות הראשונות (‏‏כרך א‎‎)‏‏ של הספר ביולוגיה – האחידות והמגוון של החיים (‏‏האוניברסיטה הפתוחה, 2014‎‎)‏‏, שהוא תרגום לעברית של הספר:

C. Starr & R. Taggart, C. Evers, L. Starr, Biology – The Unity and Diversity of Life, 13th ed. (‏Wadsworth, 2012‎‎)‏ ‏

בספר מוצגים התופעות והתהליכים הבסיסיים של החיים, יחד עם נושאי המחקר המרכזיים של הביולוגיה המודרנית, והוא מקנה לסטודנטים את תמונת העולם הביולוגי באופן כללי, ואת ההבנה והידע בענפים השונים של התחום ההכרחיים להשכלתו של כל ביולוג.

חטיבות הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.