האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20119 ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה

20119 ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

ידע קודם מומלץ: הקורס ביולוגיה כללית א.

פיתוח הקורס (‏מהדורה ראשונה‎)‏: ד"ר יואל קלמס, נורית ונגר; שלומית רז (‏‏עריכה‎‎)‏‏

פיתוח (‏מהדורה שנייה‎)‏: ד"ר רויטל לביא, פרופ' מירי סורוז'ון

קורס זה הוא חלקו השני של קורס מבוא בביולוגיה המציג תמונה רחבת היקף של הביולוגיה על ענפיה השונים. קורס זה והקורס ביולוגיה כללית א (‏20118‎)‏‏ הם קורסי חובה בכל תכניות הלימודים של סטודנטים הלומדים לקראת תואר בוגר אוניברסיטה במדעי החיים.

ספר הקורס

הקורס מבוסס על שלוש החטיבות האחרונות (‏‏כרך ב‎)‏ של הספר ביולוגיה – האחידות והמגוון של החיים (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2014‎)‏‏, שהוא תרגום לעברית של הספר:

C. Starr & R. Taggart, Biology – The Unity and Diversity of Life, 13th ed. (‏Wadsworth, 2012‎‎)‏‏

בחלק זה של הקורס מסתייעים הסטודנטים בידע שרכשו בקורס ביולוגיה כללית א (‏20118‎)‏ ‏ כדי להכיר מערכות, תופעות ותהליכים המאפיינים יצורים מורכבים, כגון צמחים ובעלי חיים, וכן לעמוד על יחסי הגומלין הקיימים בין יצורים לבין עצמם ובינם לבין הסביבה.

חטיבות הלימוד