האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20119 ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה

20119 ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

ידע קודם מומלץ: הקורס ביולוגיה כללית א.

פיתוח הקורס (‏מהדורה ראשונה‎)‏: ד"ר יואל קלמס, נורית ונגר; שלומית רז (‏‏עריכה‎‎)‏‏

פיתוח (‏מהדורה שנייה‎)‏: ד"ר רויטל לביא, פרופ' מירי סורוז'ון

קורס זה הוא חלקו השני של קורס מבוא בביולוגיה המציג תמונה רחבת היקף של הביולוגיה על ענפיה השונים. קורס זה והקורס ביולוגיה כללית א (‏20118‎)‏‏ הם קורסי חובה בכל תכניות הלימודים של סטודנטים הלומדים לקראת תואר בוגר אוניברסיטה במדעי החיים.

ספר הקורס

הקורס מבוסס על שלוש החטיבות האחרונות (‏‏כרך ב‎)‏ של הספר ביולוגיה – האחידות והמגוון של החיים (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2014‎)‏‏, שהוא תרגום לעברית של הספר:

C. Starr & R. Taggart, Biology – The Unity and Diversity of Life, 13th ed. (‏Wadsworth, 2012‎‎)‏‏

בחלק זה של הקורס מסתייעים הסטודנטים בידע שרכשו בקורס ביולוגיה כללית א (‏20118‎)‏ ‏ כדי להכיר מערכות, תופעות ותהליכים המאפיינים יצורים מורכבים, כגון צמחים ובעלי חיים, וכן לעמוד על יחסי הגומלין הקיימים בין יצורים לבין עצמם ובינם לבין הסביבה.

חטיבות הלימוד

במהלך הקורס יתקיימו שני מפגשי מעבדה.

ההשתתפות בהם חובה.