האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20121 אשנב למדעי החיים

20121 אשנב למדעי החיים‏1

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס (‏מהדורה הראשונה‎)‏: ד"ר יואל קלמס, נורית ונגר; שלומית רז (‏‏עריכה‎‎)‏‏

פיתוח המהדורה השניה: ד"ר רויטל לביא,

פרופ' מירי סורוז'ון

הקורס מבוסס על פרקים נבחרים מן הספר ביולוגיה – האחידות והמגוון של החיים (‏‏האוניברסיטה הפתוחה, 2015‎‎)‏‏, שהוא תרגום לעברית של הספר:

C. Starr & R. Taggart, Biology – The Unity and Diversity of Life, 13th ed. (‏Wadsworth, 2013‎‎)‏‏‏

הקורס מיועד לסטודנטים למדעים ולתחומי ידע אחרים שאינם לומדים לקראת תואר במדעי החיים, אך מעוניינים לרכוש ידע בסיסי בביולוגיה. הפרקים שנבחרו מתוך ספר הקורס מקנים ידע כללי בנושאים המרכזיים בביולוגיה, ומאפשרים להתוודע לכיווני המחקר החדשניים בביולוגיה המודרנית.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על לימוד 26 פרקים מספר הקורס (‏18 פרקים מכרך א ו-8 פרקים מכרך ב‎)‏, על מדריכי למידה המנחים את הסטודנטים בלימוד הנושאים, ועל לומדות מחשב המעשירות את חומר הלימוד.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 סטודנטים שלמדו את הקורס יכולים להשלים את לימודיהם לתואר במדעי החיים אחרי שישלימו לימוד של הפרקים הנוספים בכרך א של הספר, יגישו מטלת חובה לפרקים אלה, ישלימו את המעבדות שנלמדות במסגרת הקורס ביולוגיה כללית א (‏20118‎)‏, וילמדו את הקורס ביולוגיה כללית ב (‏20119‎)‏ במלואו.