האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20127 יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים

20127 יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים‏1

שיוך: מדעים / מדעים - כללי

לא נדרש ידע קודם.

קורס ברמת פתיחה שאינו מקנה נקודות זכות


פיתוח הקורס: ד"ר רבקה גדות, ד"ר דורון זוהר, ד״ר דניאל פלד, ד"ר ענת לרנר.

הקורס מתמקד בלימוד הגיליון האלקטרוני אקסל ויישומיו במדעים, ביסודות התכנות באמצעות שפת Visual Basic for Applications - VBA ובשילוב הגיליון האלקטרוני עם שפת VBA.

הקורס עוסק במבנה המחשב, בייצוג מידע במחשב, באלגוריתמים וביסודות התכנות. הלימוד של הגיליון האלקטרוני ויסודות התכנות יומחשו באמצעות דוגמאות מתחום המדעים המדויקים.

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים מתקדמים המשמשים להבנת תהליך הבנייה, ארגון ועיבוד הנתונים באמצעות אקסל תוך שימוש במאפיינים המתקדמים שבו והמתאימים לטיפול במערך מורכב של נתונים.

מבנה הקורס

הקורס הוא קורס מתוקשב הכולל קבוצות דיון, הורדת המטלות מאתר הקורס ושליחת המטלות במערכת שליחת המטלות הממוחשבת.

לצורך לימוד הקורס דרוש מחשב אישי עם תמיכה בעברית וחיבור לאינטרנט ותוכנות Office 2016 הנלמדות בקורס.2

נושאי הלימוד

לימוד בהיקף נרחב ומעמיק של הגיליון האלקטרוני Excel:

ספר הלימוד בקורס:

Microsoft Excel 2016 Bible / John Walkenbach


1 מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת בשם יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

2 לרוב החומר הנלמד בקורס אפשר להשתמש גם בגרסת Office 2010.