האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20204 ביוכימיה א

20204 ביוכימיה א‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

תנאי קבלה: הקורס כימיה כללית2 (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏. ידע קודם מומלץ: אחד מבין הקורסים כימיה אורגנית לביולוגים, כימיה אורגנית, אחד מבין הקורסים ביולוגיה כללית א, אשנב למדעי החיים.

פיתוח הקורס: ד"ר יאיר בן חיים, ד"ר אדי פיצ'ניוק, ד"ר נועה דקל, נועה שוחט

פעילותם של תאים באורגניזמים חיים מתאפשרת הודות למגוון של תהליכים ביוכימיים בהם מעורבים מולקולות אורגניות מקבוצות שונות. בקורס ייחשפו הסטודנטים לרבגוניותן המבנית והתפקודית של ארבע הקבוצות העיקריות של תרכובות ביולוגיות: פחמימות, ליפידים, חלבונים וחומצות גרעין. הכרת המבנה והתפקוד של מולקולות אלה חיונית להבנת תהליכי החיים המתקיימים בתא הבודד ובאורגניזם השלם.

הקורס מבוסס על תרגום לעברית של פרקים מתוך הספר:

D.L. Nelson, M.M. Cox, Principles of Biochemistry, 6th ed. (‏WH Freeman, 2013‎)‏

נושאי הלימוד

הקורס כולל מפגש מעבדה שהנוכחות בו היא חובה.


1 החל מסמסטר א2017 נלמד הקורס במתכונת חדשה. להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

שם הקורס היה בעבר ביוכימיה א: חלבונים – מבנה ותפקיד.

2 או הקורסים כימיה כללית (‏20477, 20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד.