האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20229 אלגברה לינארית 2

20229 אלגברה לינארית 2‏1

5 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: הקורס אלגברה לינארית 1.

פיתוח הקורס: פרופ' אברהם אורנשטיין, פרופ' אלי לוין, פרופ' דוד צילג (‏כתיבה‎)‏; ורדה בד"ט, ענת בורשטיין, ריבה נדם, מיכל שטרן (‏אסיסטנטים ועריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אברהם גינזבורג, פרופ' אמנון יקימובסקי, פרופ' שלום פייגלשטוק

קורס זה הוא המשך והשלמה לקורס אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏. באמצעות צמד הקורסים הזה ירכשו הסטודנטים את רמת הידע באלגברה לינארית המוקנית בשנה א במחלקות למתמטיקה באוניברסיטאות האחרות בארץ. הקורס מיועד לסטודנטים בדיסציפלינות מתמטיקה ומדעי המחשב ומומלץ גם לסטודנטים לפיסיקה.

חומר הלימוד

יחידות 3-1

מרחבי מכפלה פנימית

יחידות 6-4

תבניות בילינאריות ותבניות רבועיות

יחידות 9-7

צורות קנוניות


1 עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 4 נקודות זכות.