האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20236 מעבדה בביולוגיה של התא

20236 מעבדה בביולוגיה של התא‏

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורסים מעבדת מבוא בביולוגיה תאית ומולקולרית1, התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, וכן יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית. ידע קודם מומלץ: הקורס גנטיקה א.

פיתוח המעבדה: ד"ר רונית ויסמן, אדי פצ'ניוק

הקורס מיועד להקנות ידע והבנה בשיטות עבודה הנהוגות כיום בחקר התא ולהתנסות ביישום חלק מהשיטות במעבדה. הקורס מאפשר לסטודנטים להרחיב את ידיעותיהם בנושאים שנלמדו בקורס התא: מבנה ופעילות (‏20214‎)‏. הקורס מציג בפני הסטודנטים שתי מערכות מודל תאיות, שמרים ותאים אנימליים, ודן במספר שאלות מחקריות אשר מתקיים לגביהן מחקר פעיל כיום.

נושאי הלימוד

הסטודנטים יידרשו להתכונן לסדנת המעבדה באמצעות קריאת פרקים ומאמרים באנגלית.

נוכחות חובה בכל מפגשי המעבדה.


1 לא חל על הסטודנטים שלמדו עד סמסטר 2022ב כולל לפחות שניים מהקורסים התא-מבנה ופעילות (‏20452 או 20214‎)‏, גנטיקה א (‏20495‎)‏, ביוכימיה א (‏20204‎)‏, עולם החיידקים (‏20237‎)‏, ביוכימיה ב (‏20247‎)‏. או שלמדו כבר אחד מקורסי המעבדה: מעבדה בביוכימיה של חלבונים (‏20405‎)‏, מעבדה בביולוגיה מולקולרית (‏20460‎)‏, מעבדה באימונולוגיה (‏20459‎)‏, מעבדה בביוטכנולוגיה: תהליכים מיקרוביאליים (‏20457‎)‏ עד וכולל סמסטר 2023א.