האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20238 מעבדה במיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים מגמטיים (‏מינרלוגיה אופטית ופטרוגרפיה מגמטית‎)‏

20238 מעבדה במיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים מגמטיים (‏מינרלוגיה אופטית ופטרוגרפיה מגמטית‎)‏‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

תנאי קבלה: אחד מהקורסים מבוא למדע כדור-הארץ, צפונות כדור-הארץ.

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה שובאל

הקורס נועד לחשוף את העולם המיקרוסקופי החבוי בסלע והמתגלה בצבעים מרהיבים מבעד למיקרוסקופ המקטב. באמצעות התבוננות במיקרוסקופ נשחזר את "סיפורו של הסלע".

סלעים מגמטיים נוצרו באזור באירועים מגמטיים שליוו את ההיסטוריה הגיאולוגית של ישראל: החל מסלעי המחדר העתיקים של השילד הערבו-נובי, המוכרים מאזור אילת ואשר נוצרו באירועים דרמטיים הקשורים בתנועת הלוחות, וכלה בסלעים הגעשיים של הגליל והגולן, אשר נוצרו לפני זמן גיאולוגי קצר בעת שהרי געש התפרצו וכיסו בלבה לוהטת את פני השטח. אירועים אלה הותירו את רישומם בתוך הסלעים. בסדרת המעבדות יתוודעו הסטודנטים אל סלעים אלה וישחזרו את תנאי התהוותם לפי העדויות החבויות בתוכם.

חומר הלימוד

מבנה הקורס