האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20247 ביוכימיה ב

20247 ביוכימיה ב‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

תנאי קבלה: הקורס ביוכימיה א (‏חובה ללמוד את הקורס בגרסתו החדשה שנלמדה לראשונה בסמסטר א2017‎)‏, או הקורס ביוכימיה א לכימאים.

פיתוח הקורס: ד"ר יאיר בן חיים, ד"ר עדה ניר

קורס זה הוא קורס המשך לקורס ביוכימיה א (‏20204‎)‏. נדונים בו התהליכים האחראים לסינתזה ולפירוק של חומצות שומן, חומצות אמיניות, נוקלאוטידים, DNA, RNA וחלבונים.

הקורס מבוסס על פרקים נבחרים מתוך הספר:

D.L. Nelson & M.M. Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, 7th ed. (‏W.H. Freeman, 2017‎)‏

ועל מדריך למידה בעברית.

נושאי הלימוד

במהלך הקורס יתקיים מפגש מעבדה אחד שיש בו חובת השתתפות.