האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20252 ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים:מבט ישראלי

20252 ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים:מבט ישראלי‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

ידע קודם דרוש: הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב. ידע קודם מומלץ: הקורס החולייתנים.

פיתוח הקורס: מהדורה ראשונה – ד"ר דני סימון, ד"ר שרה ויסנברג; מהדורה חדשה – פרופ' יורם יום-טוב (‏כתיבה‎)‏, פרופ' ענת ברנע (‏עריכה מדעית‎)‏

יועץ למהדורה ראשונה: פרופ' היינריך מנדלסון

יועצים למהדורה חדשה: פרופ' ענת ברנע, פרופ' אלי גפן, פרופ' אלעזר כוכבא, פרופ' אוריאל ספריאל, פרופ' אבי פרבולוצקי, פרופ' בוריס קרסנוב, ד"ר שריג גפני, ד"ר דני סימון, ד"ר עוזי פז, ד"ר אורי שיינס

הקורס נועד לערוך לסטודנטים היכרות ראשונית עם עופות, יונקים וזוחלים האופייניים לנופים אחדים בארצנו, תוך הדגשת מקומם במערכת האקולוגית, אורחות חייהם, התנהגותם ומשמעות מבנה גופם בהקשר של בית גידולם הטבעי. כמו כן יוצגו בעיות של שמירת טבע בישראל.

הקורס מבוסס על שישה מפגשי חובה מודרכים – חמישה סיורי שטח (‏שניים מהם בני יומיים‎)‏.2

כל מפגש מלווה בקריאת חומר רקע בעברית ובאנגלית ובדפי הנחיה לסיור.

נושאי המפגשים


1 בעבר נקרא הקורס פאוניסטיקה של חולייתנים בישראל.

2 הסטודנטים יתבקשו לכסות את עלות הלינה במהלך הסיור.