האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20252 חולייתנים בארץ ישראל

20252 חולייתנים בארץ ישראל‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורס ביולוגיה כללית א.

פיתוח הקורס: מהדורה ראשונה – ד"ר דני סימון, ד"ר שרה ויסנברג; מהדורה חדשה – פרופ' יורם יום-טוב (‏כתיבה‎)‏, פרופ' ענת ברנע (‏עריכה מדעית‎)‏

יועץ למהדורה ראשונה: פרופ' היינריך מנדלסון

יועצים למהדורה חדשה: פרופ' ענת ברנע, פרופ' אלי גפן, פרופ' אלעזר כוכבא, פרופ' אוריאל ספריאל, פרופ' אבי פרבולוצקי, פרופ' בוריס קרסנוב, ד"ר שריג גפני, ד"ר דני סימון, ד"ר עוזי פז, ד"ר אורי שיינס

הקורס נועד לערוך לסטודנטים היכרות בסיסית עם העופות, היונקים הזוחלים והדו-חיים האופייניים לעולם החי של ארץ ישראל, תוך הדגשת הקשר בין מאפייני הסביבה ותכונות בעלי החיים השונים לתפוצתם. כמו כן יוצגו בעיות של שמירת טבע בישראל.

הקורס מבוסס על שישה מפגשי חובה מודרכים – חמישה סיורי שטח (‏שניים מהם בני יומיים‎)‏.2

כל מפגש מלווה בקריאת חומר רקע בעברית ובאנגלית ובדפי הנחיה לסיור.

נושאי ויעדי המפגשים (‏ייתכנו שינויים קלים משנה לשנה‎)‏


1 בעבר נקרא הקורס ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים:מבט ישראלי.

2 סטודנטים שלא ישתתפו בסיורים יצטרכו להשלימם בסמסטר הלימוד העוקב של הקורס ובאחריותם להתעדכן לגבי מועדי הסיורים לרבות המועדים החלופיים. ניתן להשלים עד שני סיורים בשנה העוקבת. העדרות משלושה סיורים ומעלה פירושה כישלון בקורס