האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20262 צומח ארץ-ישראל

20262 צומח ארץ-ישראל‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

‏לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' עמרם אשל

במסגרת הקורס יכירו הסטודנטים את יחידות הצומח החשובות בארץ-ישראל ואת הדינמיקה שלהן בהקשר של תנאי הסביבה, וכן ילמדו על המינים המייצגים של נופי הצומח העיקריים בארץ והפנו-מורפולוגיה של צמחים נבחרים.

הקורס מורכב משישה סיורים לימודיים בני יום או יומיים.1 כל סיור מלווה בחומר ללימוד עצמי אותו מקבל כל סטודנט.

נושאי הסיורים