האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20282 כימיה אורגנית לביולוגים

20282 כימיה אורגנית לביולוגים‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

ידע קודם דרוש: אחד מהקורסים כימיה כללית או כימיה כללית א.

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק דותן, ד"ר דורותה צ'רקי, ד"ר חוה גל

הקורס נועד להקנות את יסודות הכימיה האורגנית, תוך הדגשת הרלוונטיות של תגובות כימיות במערכות ביולוגיות.

חומר הלימוד

ספר הקורס כימיה אורגנית לביולוגים, המבוסס על תרגום 14 הפרקים הראשונים של הספר:

P.Y. Bruice, Essential Organic Chemistry, 2nd ed. (‏Pearson Education, Inc., 2010‎)‏

מדריך למידה הכולל הסברים נוספים ופתרונות לתרגילים.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.