האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20292 עולם הנגיפים

20292 עולם הנגיפים‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורסים התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, גנטיקה א.1 דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית.

פיתוח הקורס: פרופ' מירי סורוז'ון, פרופ' אלכסנדר כהן, ד"ר יואל קלמס ובוקי קמחי (‏כתיבת יחידה 2‎)‏, ד"ר נעמית שר (‏כתיבת יחידה 6‎)‏; ענת אראל-גפני (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אבינעם אדם, פרופ' ארנונה גזית, פרופ' ידידיה גפני, פרופ' אלכסנדר הוניגמן, פרופ' חנוך זוסנק, פרופ' אברהם יניב, פרופ' אילן סלע, פרופ' נתן צתרי, פרופ' זכריה רונס-זכאי, פרופ' בנימין רקח, ד"ר יהודה שטרם, ד"ר שרה שריד, אילנה גרדי

הווירולוגיה (‏תורת הנגיפים‎)‏ היא אחד מן התחומים החשובים של מדעי החיים: הנגיפים גורמים למחלות זיהומיות רבות באדם, בבעלי חיים ובצמחים, ובשנים האחרונות הוכחה מעורבותם גם במחלות ממאירות. כמו כן, יש לנגיפים תפקיד מרכזי בחידושים המהפכניים בתחום הביולוגיה המולקולרית וההנדסה הגנטית.

מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי ותמונה כוללת של עולם הנגיפים: תכונותיהם, דרכי התרבותם בתא המאכסן ויחסי הגומלין בינם לבין הפונדקאי שבו הם מתרבים.

חומר הלימוד

יחידה 1

מבוא לעולם הנגיפים

יחידה 2

נגיפי החיידקים – הבקטריופאז'ים

יחידות 4-3

התרבות הנגיף האנימלי בתא המאכסן ותוצאותיה

יחידה 5

מחלות נגיפיות של האדם

יחידה 6

נגיפי הצמחים

נספח

שיטות בחקר הנגיפים

לקורס מצורפת אסופת מאמרים מדעיים באנגלית המתעדכנת לעתים מזומנות.

הקורס כולל מפגשי מעבדה, והנוכחות בהם היא חובה.


1 או הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד.