האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20316 שעונים ביולוגיים

20316 שעונים ביולוגיים‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעי החיים, ובכללם הקורסים התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, ביוכימיה א, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' נגה קרונפלד-שור, ד"ר רותם כהן

סיבובו של כדור הארץ סביב צירו וסביב השמש מביא לשינוי מחזורי וקבוע של הסביבה במחזור יממתי ועונתי. השינוי אינו מוגבל רק לתאורה, וכולל גם שינויים בתנאים פיזיים אחרים כגון טמפרטורה, קרינה, לחות. רוב בעלי החיים, וגם בני האדם, פיתחו העדפה לשלב אחד של היממה – יום או לילה, והתאימו עצמם לפעילות לשלב זה (‏‏למשל ראיית צבע בפעילי יום וחוש ריח מפותח בפעילי הלילה‎‎)‏‏. מחזורי פעילות אלה אינם תהליכים פסיביים התלויים בסביבה, אלא מבוקרים באמצעות שעון פנימי הנמצא בגרעינים במוח, והם יימשכו ללא תלות בתנאי הסביבה.

בקורס יכירו הסטודנטים מגוון תופעות ביולוגיות מחזוריות, ילמדו על הבסיס המנגנוני ועל יתרונו האדפטיבי, יתוודעו לשיטות מחקר חדשות ולפרדיגמות עבודה, ויעקבו אחר ניסויים מרכזיים בתחום.

מבנה הקורס

V. Kumar, Biological Timekeeping: Clocksm Rythms and Behaviour (‏Springer, 2017‎)‏