האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20321 גיאולוגיה של הכרמל

20321 גיאולוגיה של הכרמל‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

תנאי קבלה: הקורסים מבוא למדע כדור-הארץ, צפונות כדור-הארץ וכן הקורס נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל, וכן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים מעבדה: מיקרוסקופיה של סלעים מותמרים, מעבדה: מיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים.

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה שובאל, פרופ' עמנואל מזור, צבי ארז; יוסף אנקור (‏עריכה‎)‏

בקורס יכירו הסטודנטים את התופעות הגיאולוגיות הייחודיות לכרמל, ובהן הרי געש תת-ימיים קדומים ושוניות מאובנות.

מבנה הקורס

בקורס תכנים לימודיים המובאים באתר הקורס במרשתת (‏אינטרנט‎)‏ וכן סיורים לימודיים.

תכני הקורס

אתר הקורס

מקראה ובה חומר לימודי עדכני, המבוססת על מאמרים בגיאולוגיה בעברית ובאנגלית.

סיורים לימודיים (‏חובה‎)‏