האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20322 אימונולוגיה

20322 אימונולוגיה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורסים התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, גנטיקה א.2 ועמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: גנטיקה ב.

פיתוח הקורס:  ד"ר פיני צוקרמן (‏‏עריכה מדעית וכתיבת מדריך למידה‎‎)‏; ד"ר אריאל סטנהיל (‏‏אחראי מדעי וריכוז הפיתוח‎‎)‏; ענת גפני (‏עריכה לשונית של מדריך הלמידה‎)‏

האימונולוגיה – תורת החיסון – עוסקת בחקר מנגנוני הפעולה והבקרה של מערכת החיסון, בהשלכות הרפואיות של ליקויים בתפקוד מערכת החיסון ובדרכים שבהן ניתן להשפיע ולשנות את פעילותה ותפקודה.

האימונולוגיה היא תחום דינמי שמתעדכן ומתפתח בקצב מהיר. המחקר האימונולוגי מייצר ידע חדש שלא רק מרחיב את המידע הקיים אלא לעתים אף מחליף הנחות, מוסכמות והיפותזות קודמות. ההתקדמות המרשימה בתחום האימונולוגיה הרפואית ניכרת בטיפול במחלות הנגרמות מפעילות בלתי תקינה של מערכת החיסון ומגיוס של כלים אימונולוגיים לאבחון ולטיפול במחלות שונות.

הקורס מציג את מבנה מערכת החיסון, את התהליכים הבסיסיים של תגובות חיסון מולדות ונרכשות ואת ההשלכות הפתולוגיות של פעילות לא תקינה של מערכת החיסון.

ספר הקורס

מהדורה התשיעית של הספר:

Kenneth Murphy & Casey Weaver  JANEWAY’S IMMUNOBIOLOGY (‏GS 2017‎)‏‏

הספר מחולק לחמש חטיבות:

מבוא לאימונוביולוגיה ומערכת החיסון המולדת

חטיבה I

הכרת האנטיגן

חטיבה II

התפתחות המגוון של רצפטורים לימפוציטיים

חטיבה III

מערכת החיסון הנרכשת

חטיבה IV

מערכת החיסון בבריאות ובחולי

חטיבה V

את הספר מלווה מדריך למידה בעברית, המנחה את הסטודנטים בלימוד החומר.


1 בעבר נקרא הקורס תורת החיסון.

2 או הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד.