האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20322 אימונולוגיה

20322 אימונולוגיה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, גנטיקה א.2 ידע קודם מומלץ: גנטיקה ב.

פיתוח הקורס: ד"ר רות לומניצר (‏עריכה מדעית וריכוז הפיתוח‎)‏; אורנה ברקאי (‏עריכה‎)‏, סוזן שפירא וד"ר תמר מקורי (‏תרגום‎)‏

האימונולוגיה – תורת החיסון – עוסקת בחקר מנגנוני הפעולה והבקרה של מערכת החיסון, בהשלכות הרפואיות של ליקויים בתפקוד מערכת החיסון ובדרכים שבהן ניתן להשפיע ולשנות את פעילותה ותפקודה.

האימונולוגיה היא תחום דינמי שמתעדכן ומתפתח בקצב מהיר. המחקר האימונולוגי מייצר ידע חדש שלא רק מרחיב את המידע הקיים אלא לעתים אף מחליף הנחות, מוסכמות והיפותזות קודמות. ההתקדמות המרשימה בתחום האימונולוגיה הרפואית ניכרת בטיפול במחלות הנגרמות מפעילות בלתי תקינה של מערכת החיסון ומגיוס של כלים אימונולוגיים לאבחון ולטיפול במחלות שונות.

הקורס מציג את מבנה מערכת החיסון, את התהליכים הבסיסיים של תגובות חיסון מולדות ונרכשות ואת ההשלכות הפתולוגיות של פעילות לא תקינה של מערכת החיסון.

ספר הקורס

הקורס מבוסס על המהדורה השישית המתורגמת של הספר:

T.J. Kindt, R.A. Goldsby & B.A. Osborne, Kuby Immunology (‏W.H. Freeman, 2007‎)‏

הספר מחולק לארבע חטיבות:

חטיבה I

מבוא

חטיבה II

התפתחות התגובות של תאי-B ותאי-T

חטיבה III

המנגנונים האפקטוריים של תגובת החיסון

חטיבה IV

מערכת החיסון בבריאות ובחולי

את הספר מלווה מדריך למידה המנחה את הסטודנטים בלימוד החומר.

בקורס מתקיים מפגש מעבדה שהנוכחות בו היא חובה.


1 בעבר נקרא הקורס תורת החיסון.

2 או הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד.