האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20332 סימטריה - מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה

20332 סימטריה - מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. לחטיבה בכימיה דרושים הקורסים יסודות הפיסיקה (‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב‎)‏, כימיה כללית1 (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏. לחטיבה בביולוגיה דרושים הקורסים ביולוגיה כללית א (‏או אשנב למדעי החיים‎)‏, וכן הקורס ביוכימיה א: חלבונים – מבנה ותפקוד. לחטיבה במתמטיקה מומלץ הקורס אשנב למתמטיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' אברהם אורנשטיין, פרופ' אברהם גינזבורג, פרופ' דוד גינצבורג, פרופ' שמעונה גינצבורג, פרופ' אמיתי הלוי, פרופ' דניאלה ליבוביץ, פרופ' ולדימיר פרלוג, מתי גולדמן, שמואל ברגר

למושג 'סימטריה' משמעויות וביטויים בתחומים רבים – באמנות פלסטית, במוסיקה, במתמטיקה ובמדעי הטבע. בקורס זה ניתנת פורמליזציה מתמטית של המושג, ומוצגים נושאים במדעי הטבע שבהם מתגלה סימטריה בצורות שונות: כאמצעי לתיאור תופעות ולמיונן; כעיקרון להסבר תופעות ולחיזוי שלהן; וכשיקול מסייע בפתרון בעיות. הנושאים בקורס מובאים מתחומי המתמטיקה, הכימיה והביולוגיה. לפיכך יימצא הלומד עוסק בבעיות רב-תחומיות הנסובות על מגוון של עצמים – החל במולקולות וכלה בגופים חיים.

מבנה הקורס

לקורס סימטריה שלוש חטיבות:

לקורס נלווה גם ספר באנגלית המשמש לתרגול.

להלן הצירופים הקיימים המאושרים ללימוד חטיבות הקורס:

20332: מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה – 6 נקודות זכות

20334: מתמטיקה, כימיה – 4 נקודות זכות

20335: כימיה, ביולוגיה – 4 נקודות זכות

שימו לב: הקורסים מקנים נקודות זכות בהרכב שונה בהתאם למסלולי הלימוד השונים – ראו בפירוט המסלולים.


1 או הקורסים כימיה כללית (‏20477, 20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד.

2 הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א2014.