האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20346 בקרת התפתחות בצמחים

20346 בקרת התפתחות בצמחים‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעי החיים, ובכללם הקורסים ביולוגיה כללית א וביולוגיה כללית ב2, התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, פיזיולוגיה של הצמח, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' עמרם אשל

תהליכי ההתפתחות של צמחים כוללים את כל שלבי מחזור החיים של הצמח, הנביטה, התפתחות האברים הווגטטיביים (‏עלים, גבעולים ושורשים‎)‏, המעבר לשלב הרבייה וכל התהליכים הקשורים בו פריחה והתפתחות הפירות. המחקר הבוטני המודרני פענח לא מעט מהמנגנונים האחראים לבקרה על תהליכי התפתחות אלה. המחקר החקלאי מנצל ידע זה כדי להגדיל את כמויות היבולים החקלאיים ולשפר את איכותם.

מבנה הקורס

בכל שנה יעסוק הקורס בהיבט אחר מתוך התחום הנרחב של בקרה על תהליכי ההתפתחות בצמחים. בשלב הראשון יציג המנחה רשימת קריאה שתכלול 3-2 מאמרי מחקר מהעת האחרונה וכן חומר לימוד מספר הקורס במקרה הצורך. על הסטודנטים תוטל מטלה אחידה שמטרתה לתרום להבנת חומר הקריאה. ציון המטלה יהווה 30% מהציון בקורס. בשלב השני יבחר כל סטודנט שאלת מחקר שבה יעסוק בסמינריון האישי שלו, מתוך רשימת שאלות שתוצג על ידי המנחה. במסגרת הכנת העבודה הסטודנטים יאתרו מקורות נוספים (‏10-5 מאמרים‎)‏ ויכינו הצעה ובה ראשי הפרקים המוצעים לעבודה, שתוצג למנחה ובמידת האפשר גם בפני שאר הסטודנטים בקורס.


1 בעבר נקרא הקורס זרעים: תרדמה ונביטה.

2 בתנאי הקבלה, במקום הקורסים ביולוגיה כללית א (‏20118‎)‏ וביולוגיה כללית ב (‏20119‎)‏ אפשר ללמוד שלושה קורסים חלופיים: עולם הצמחים (‏20494‎)‏, התא: מבנה ופעילות (‏20214 – מתכונת שנתית, או 20452 – מתכונת סמסטריאלית‎)‏, גנטיקה א (‏20295‎)‏.