האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20349 חמצן: אספקטים כימיים וביולוגיים

20349 חמצן: אספקטים כימיים וביולוגיים‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, ובכללם כימיה כללית (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏, אחד מבין הקורסים כימיה אורגנית או כימיה אורגנית לביולוגים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: אחד מבין הקורסים ביולוגיה כללית א, אשנב למדעי החיים.

פיתוח הקורס: פרופ' נאוה בן-צבי, ד"ר אריה פרימר, שמעון באומל

מטרת הקורס

הכרת הנושא של תגובות חמצן מולקולרי וצורונים חמצניים במערכות אורגניות וביולוגיות.

מבנה הקורס

הקורס בנוי משלושה פרקי קריאה המבוססים על לקט קטעים הלקוחים מהספרות הכימית באנגלית, ומעבודה סמינריונית. פרק הקריאה הראשון עוסק בעיקר בחמצון על ידי חמצן מולקולרי טריפלטי, בתהליכים רדיקליים ובתגובות הידרופראוקסידים, ובסופו יוצג תפקידו של החמצן בתהליך ההזדקנות. הפרק השני עוסק בעיקר בחמצון על ידי חמצן מולקולרי סינגלטי ובשיטות מנגנון פעולתו. הפרק השלישי עוסק בחמצון על ידי אוזון ובסופו יוצגו ההיבטים הביולוגיים – הצורך של אוזון בטבע והבעיה של זיהום אוויר. הסטודנטים יידרשו להגיש ממ"ן על כל אחד מהפרקים.

בסיום הקורס יתבקשו הסטודנטים לכתוב עבודה סמינריונית המבוססת על קריאת כמה מאמרים מקוריים נוספים מהספרות הכימית או הביולוגית. הסטודנט ירצו על עבודתם או יציגו אותה בפני המדריך בשיחת סיכום.

דוגמאות של נושאים לעבודה סמינריונית:


1 הקורס יוצע להוראה בפעם האחרונה בסמסטר ב2017.