האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20350 נושאים מהתעשייה הכימית

20350 נושאים מהתעשייה הכימית‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה


1