האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20383 פרויקט מתקדם בפיסיקה ב

20383 פרויקט מתקדם בפיסיקה ב‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: 75 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, ובכללם הקורס פרויקט מתקדם בפיסיקה א, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. דרישות נוספות יוצבו בהתאם לאופי הפרויקט. ההרשמה לקורס זה תיעשה רק לאחר תיאום עם איש סגל מקבוצת הפיסיקה באוניברסיטה הפתוחה ובאישורו של מרכז ההוראה בקורס.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם קירש, פרופ' יוסף ורבין, ד"ר יצחק שניצר, פרופ' גדי גולן, ד"ר אסתר בגנו

מטרת הקורס היא ביצוע פרויקט, בהדרכת פיסיקאים מהאוניברסיטה הפתוחה או ממוסדות אחרים, שבמהלכה יתנסו הסטודנטים בלימוד נושא חדש באופן עצמאי, בשימוש בספרות ובספרייה, בניתוח תוצאות, הצגת הנושא ומענה על שאלות הקשורות לנושא.

שלבי הלימוד

בשלב הראשון יקבלו הסטודנטים חומר בנושא המחקר, וילמדו אותו. בשלב השני יבצעו הסטודנטים עבודה בפיקוח מדריך. בשלב השלישי יהיה עליהם לנתח את התוצאות, לסכמן ולהציגן באמצעות מצגת. במהלך ההצגה הסטודנטים יענו על שאלות בקשר לפרויקט.

הפרויקט כפוף לאפשרויות שיעמדו לרשותנו בכל סמסטר ולידע הקודם של כל סטודנט. מסיבה זו תתבצע ההרשמה רק אחרי אישור מוקדם של צוות הקורס.

נושאים לדוגמה

נושאים באסטרופיסיקה, קוסמולוגיה, יחסות כללית; מכניקת הקוואנטים; תורת השדות הקוונטית; דינמיקה לא לינארית, תורת הזורמים.

הערה: בשלב הראשון אפשר ללמוד רק את הקורס פרויקט מתקדם בפיסיקה א (‏20382‎)‏ המקנה 3 נקודות זכות. בשלב השני אפשר להמשיך ולפתח את הנושא וללמוד גם קורס זה.