האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20390 סמינר באלגוריתמים

20390 סמינר באלגוריתמים‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: לפחות 36 נקודות זכות במדעי המחשב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ייתכנו תנאי קבלה ספציפיים, ובכללם סיום קורסים בציון מתאים. ככלל, יתקבלו רק סטודנטים שכבר סיימו בהצלחה או עומדים לקראת סיום של קורס מתקדם אחד לפחות במדעי המחשב. ההרשמה לסמינר מותנית באישור בכתב, לפני ההרשמה, מן האחראי לסמינרים.

מטרת הסמינר ללמוד נושא מתקדם בתחום תאורטי או מעשי של מדעי המחשב. תוכן הסמינר ומבנהו ייקבעו לכל סטודנט בנפרד על ידי מדריך הסמינר.

במסגרת הסמינר יתבקשו הסטודנטים ללמוד נושא מתקדם מספרים ו/או ממאמרים, להגיש עבודה בכתב ולהרצות לפני קבוצת סטודנטים ואנשי סגל.

הסטודנטים יוכלו להירשם לסמינר רק לאחר התייעצות אישית ואישור של האחראי לסמינרים.

רשימת הסמינרים

20368

סמינר בהנדסת תוכנה

20369

סמינר באנליזה נומרית

20370

סמינר בחישוביות

20371

סמינר במערכות בסיסי-נתונים *

20372

סמינר בבינה מלאכותית

20373

סמינר במערכות מידע

20374

סמינר בקריפטוגרפיה

20375

סמינר בנושא מיוחד במדעי המחשב

20388

סמינר בתקשורת/אלגוריתמים מבוזרים

20389

סמינר במערכות הפעלה

20390

סמינר באלגוריתמים

20552

סמינר בביואינפורמטיקה

20560

סמינר: ממדעי המחשב להוראתם – רקע, התפתחות וסוגיות נבחרות*

20583

סמינר במערכות מקביליות

20922

סמינר בבינה חישובית*

20927

סמינר באבטחת המרחב המקוון*

* הסמינר אינו מוצע בכל סמסטר. מספר הסטודנטים בסמינר מוגבל.

.


1 תיאור הסמינר מופיע בנפרד.