האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20399 גיאומטריה חישובית

20399 גיאומטריה חישובית‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים ‏(‏או מבני נתונים‎)‏‎, אלגוריתמים. ידע קודם מומלץ: מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים, הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב, מבוא למדעי המחשב ושפת Java.

פיתוח הקורס: ד"ר עומרית פילצר

מלווה פנימי: פרופ' מנור מנדל

גאומטריה חישובית היא תחום במדעי המחשב העוסק בפיתוח אלגוריתמים ומבני נתונים לפתרון בעיות גאומטריות. המוטיבציה לבעיות הנדונות בתחום זה מגיעה לרוב מתחומים ישומיים במדעי המחשב, כמו ראייה ממוחשבת, גרפיקה ממוחשבת, ורובוטיקה, וכן מיישומים בתחומים שאינם נמנים עם מדעי המחשב, כמו רשתות תקשורת ותעבורה, מערכות מידע גאוגרפיות, חקר ביצועים, סטטיסטיקה, וביולוגיה מולקולרית.

במהלך הקורס נראה כיצד ניתן לתאר בעיות מעשיות על ידי עצמים גאומטריים כמו נקודות, קטעים,

ומצולעים, במטרה להציג פתרונות פשוטים ויעילים לבעיות מורכבות, בעזרת כלים גאומטריים.

נדון במספר בעיות קלאסיות בגאומטריה חישובית, דרכי ניתוחן וטכניקות שונות לפתרונן, וכן נראה אלגוריתמים ומבני נתונים מעודכנים, ונלמד טכניקות מתקדמות.

ספר הקורס

Mark de Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld, and Mark Overmars: Computational Geometry: Algorithms and Applications, 3rd ed. (‏Springer 2008‎)‏.‏‎

הסטודנטים ילמדו את ספר הקורס באנגלית בעזרת מדריך למידה מפורט בעברית, בשיטת הרצפים.

נושאי הקורס

לצד התרגילים העיוניים, תהיה מטלת רשות תכנותית אחת.