האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20404 כימיה אי-אורגנית

20404 כימיה אי-אורגנית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

ידע קודם דרוש: הקורס כימיה כללית (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏, וכן דרושה יכולת קריאת מאמרים באנגלית.

פיתוח הקורס: פרופ' לינה בן-דור, פרופ' נאוה בן-צבי, פרופ' יצחק דותן, ד"ר ברברה צין, ד"ר דינה עינות-יוגב, ד"ר רחלי בן-קנז וקשלק; יואב ברויר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' משה קול, ד"ר צחי מילגרום

מטרות הקורס

הקורס פותח על בסיס קורס בכימיה אי-אורגנית שפרופ' לינה בן-דור לימדה בחוג לכימיה באוניברסיטה העברית בירושלים.

ספר הקורס

בקורס נלמד ספר באנגלית (‏שיינתן לסטודנטים‎)‏:

D.F. Shriver & P.W. Atkins, Inorganic Chemistry, 5th ed. (‏Oxford University Press, 2009‎)‏

את ספר הקורס מלווה מדריך ללמידה עצמית, הכולל הרחבות, הארות והערות, דוגמאות, שאלות מסוגים שונים והכוונות אל ספר הקורס.

נושאי הלימוד

מבנים ותגובות

יחידה 1

מבנה אטומי ומולקולרי

יחידה 2

מבנה של מוצקים

יחידה 3

חומצות ובסיסי

יחידה 4

סימטריה מולקולרית

תרכובות קאורדינטיביות

יחידה 5

קומפלקסים של מתכות d: מבנה ויציבות

יחידה 6

קומפלקסים של מתכות d: מבנה אלקטרוני ותכונות

יחידה 7

קומפלקסים של מתכות d: מהירות ומנגנוני תגובה

יחידה 8

תרכובות אורגנו-מתכתיות של מתכות גוש d

תכונות ותגובות ייחודיות

יחידה 9

מימן ויסודות גוש s

יחידה 10

יסודות קבוצות הבור והפחמן

יחידה 11

יסודות קבוצות החנקן והחמצן

יחידה 12

הלוגנים וגזים אצילים


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.