האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20405 מעבדה בביוכימיה של חלבונים

20405 מעבדה בביוכימיה של חלבונים‏

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / מדעי החיים

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע / כימיה

תנאי קבלה: הקורסים מעבדת מבוא בביולוגיה מולקולרית1 או מעבדה בכימיה כללית, הקורס ביוכימיה א או ביוכימיה א לכימאים.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית שקלאי (‏כתיבה‎)‏, ד"ר טלי חנן, ד"ר רות ערב, ד"ר עדה ניר; נילי וייס (‏עריכה‎)‏

בקרב המדענים נקוטות שיטות רבות ומגוונות לפענוח המבנה של חלבונים ולחקר פעילותם בתא. קורס זה נועד לאפשר לסטודנטים להתנסות בכמה משיטות אלה ולהבין את הדרכים שבהן נאספים ממצאים ומוסקות מסקנות על מבנה החלבונים ותפקודם.

הקורס בנוי במתכונת של סדנה מרוכזת בת חמישה מפגשים, המתקיימת במעבדת האוניברסיטה הפתוחה. משך כל מפגש הוא 7-6 שעות. בתחילת הסדנה מקבל כל סטודנט דגימת דם שממנה יבודד במהלך הסדנה חלבונים ממערכת הקרישה ומתאי דם אדומים. לאחר הבידוד ייבדקו תכונותיהם של החלבונים ופעילותם הביולוגית. בסוף הסדנה ייערך דיון על תוצאות הניסויים וילובנו המסקנות באשר לקשר בין מבנה החלבונים, פעילותם והדרך שבה הם משתלבים במערכת התאית השלמה.


1 לא חל על הסטודנטים שלמדו עד סמסטר 2022ב כולל לפחות שניים מהקורסים התא-מבנה ופעילות (‏20452 או 20214‎)‏, גנטיקה א (‏20495‎)‏, ביוכימיה א (‏20204‎)‏, עולם החיידקים (‏20237‎)‏, ביוכימיה ב (‏20247‎)‏. או שלמדו כבר אחד מקורסי המעבדה: מעבדה בביולוגיה של התא (‏20236‎)‏, מעבדה בביולוגיה מולקולרית (‏20460‎)‏, מעבדה באימונולוגיה (‏20459‎)‏, מעבדה בביוטכנולוגיה: תהליכים מיקרוביאליים (‏20457‎)‏ עד וכולל סמסטר 2023א.