האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20405 מעבדה בביוכימיה של חלבונים

20405 מעבדה בביוכימיה של חלבונים‏

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

תנאי קבלה: הקורס ביוכימיה א או ביוכימיה א לכימאים.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית שקלאי (‏כתיבה‎)‏, ד"ר טלי חנן, ד"ר רות ערב, ד"ר עדה ניר; נילי וייס (‏עריכה‎)‏

בקרב המדענים נקוטות שיטות רבות ומגוונות לפענוח המבנה של חלבונים ולחקר פעילותם בתא. קורס זה נועד לאפשר לסטודנטים להתנסות בכמה משיטות אלה ולהבין את הדרכים שבהן נאספים ממצאים ומוסקות מסקנות על מבנה החלבונים ותפקודם.

הקורס בנוי במתכונת של סדנה מרוכזת בת חמישה מפגשים, המתקיימת במעבדת האוניברסיטה הפתוחה. משך כל מפגש הוא 7-6 שעות. בתחילת הסדנה מקבל כל סטודנט דגימת דם שממנה יבודד במהלך הסדנה חלבונים ממערכת הקרישה ומתאי דם אדומים. לאחר הבידוד ייבדקו תכונותיהם של החלבונים ופעילותם הביולוגית. בסוף הסדנה ייערך דיון על תוצאות הניסויים וילובנו המסקנות באשר לקשר בין מבנה החלבונים, פעילותם והדרך שבה הם משתלבים במערכת התאית השלמה.