האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20410 ביולוגיה התפתחותית

20410 ביולוגיה התפתחותית‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

ידע קודם דרוש: הקורסים החולייתנים, התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' פאני דולז'נסקי, ד"ר ליה אטינגר (‏כתיבה‎)‏, בוקי קמחי (‏ריכוז הפיתוח‎)‏; ליאורה גרינברג (‏עיצוב‎)‏

יועצים: פרופ' בני גייגר, פרופ' ישראל וולדבסקי, ד"ר עודד כאנר, פרופ' אדוארדו מיטרני, פרופ' מיכאל פלדמן, ד"ר חיה קלכהיים, זהבה רנגיני

הביולוגיה ההתפתחותית משיקה לכל התחומים האחרים בביולוגיה, ונותנת ביטוי לצורך באינטגרציה ביניהם. תהליכי ההתפתחות מתחילים מרגע היווצרותו של היצור, אולם אין הם מסתיימים עם תום התפתחותו העוברית, אלא ממשיכים כל מהלך חייו עד מותו. הקורס מתמקד בתהליכי ההתפתחות של בעלי חיים רב-תאיים, ולא בתהליכים המתרחשים בחד-תאיים או בצמחים.

במהלך הקורס יתוודעו הסטודנטים לתופעות מרכזיות המתרחשות במהלך ההתפתחות, ולהשלכות שיש לחקר תהליכי ההתפתחות על הבנת האורגניזם במצבים נורמליים ופתולוגיים. יודגשו הגישות הניסוייות ומהלך המחקר שהובילו להבנה ולידע הקיימים כיום לגבי תופעות אלה. למרות שבעשור האחרון חלה התקדמות רבה בהבנת הבסיס המולקולרי והגנטי של תהליכי התפתחות שונים, נותרו עדיין שאלות רבות פתוחות. בקורס יוצגו ההיפותזות המנסות לתת הסבר כולל לתהליכי ההתפתחות, וכן יחסי הגומלין הקיימים בין התחומים השונים בביולוגיה לבין הביולוגיה ההתפתחותית.

הלימוד מבוסס על הספר ביולוגיה התפתחותית (‏האוניברסיטה הפתוחה, 1996‎)‏.

פרקי הספר

פרק 1

מושגי יסוד בהתפתחות

פרק 2

ההפריה – נקודת המוצא להתפתחות

פרק 3

השלב הראשון בדרך לרב-תאיות – התלמה ויצירת בלסטולה

פרק 4

הנחת היסוד למבנה האורגניזם – מבלסטולה לגסטרולה והמשך הדרך

פרק 5

תהליכי השראה: יחסי גומלין בין תאים משפיעים על מהלך ההיווצרות של רקמות ואיברים

פרק 6

תאים בתרבית מגלים סודות

פרק 7

התמיינות תאים

פרק 8

תפקיד החומר החוץ-תאי בהתמיינות ובמורפוגנזה

פרק 9

היכרות בין תאים – תהליך מרכזי במורפוגנזה

פרק 10

השלד התוך-תאי ותפקידו בהתפתחות

פרק 11

רקמה היא יותר מסכום התאים המרכיבים אותה

פרק 12

רגנרציה – לבנות מחדש את אשר אבד

פרק 13

גורמי גדילה בהתפתחות

פרק 14

גנים והתפתחות – סקירה היסטורית ומושגית