האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20412 אקולוגיה

20412 אקולוגיה‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

ידע קודם מומלץ: הקורסים כימיה כללית או כימיה כללית א או עולם הכימיה, גנטיקה א,1 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים.

פיתוח הקורס: פרופ' עוזי ריטה, פרופ' דן כהן (‏כתיבה‎)‏, ד"ר איילת שוסטר, פרופ' עידו יצחקי (‏יועץ אקדמי בכיר‎)‏, ד"ר זיוה רענן (‏תרגום‎)‏; יואב ברויר, שלומית רז (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' עמרם אשל, פרופ' שמשון בלקין, פרופ' משה גופן, פרופ' תמר דיין, פרופ' דן כהן, פרופ' עמנואל נוי-מאיר, ד"ר יורם אייל, ד"ר אביגדור ביליס, ד"ר רחל בן-שלמה, ד"ר דוד זלץ, ד"ר משה קול

הקורס עורך היכרות עם מדע האקולוגיה על ידי מתן הסברים תאורטיים והמחשה בעזרת דוגמאות מחקריות, תוך הדגשה על הצגת מחקרים שנעשו בארץ. הקורס כולל שני ימי סיור.

חומר הלימוד

יחידה 1 – חלק א: מבוא כללי שבו מוסברים תחומי העיסוק והמחקר של מדע האקולוגיה ונערכת היכרות עם מושגים בסיסיים; חלק ב: זרימת אנרגיה ומחזורי חומרים במערכות אקולוגיות.

יחידה 2 – אקולוגיה, גנטיקה ואבולוציה – הקשר ההדוק שבין אקולוגיה ואבולוציה, התפתחות ההתאמות של מינים במהלך האבולוציה והקשר שבין ההתאמה הקיימת ותהליכים אקולוגיים ואבולוציוניים.

יחידה 3 – אוכלוסיות – אוכלוסיות חד-מיניות: דמוגרפיה ותהליכים אוכלוסייתיים והשפעתם על שינויים בשכיחותן של אוכלוסיות במרחב ובזמן.

יחידות 5-4 – יחסי גומלין בין-מיניים – יחסי הגומלין הקיימים בטבע בין אוכלוסיות מינים והשפעתם על הדינמיקה האוכלוסייתית. תחרות בין המינים ויחסי הדדיות, יחסי הגומלין שבין מין אוכל ומין נאכל (‏יחסי טריפה‎)‏.

יחידה 6 – חברות ביולוגיות ומערכות אקולוגיות – יחידה זו נשענת על כל הנלמד ביחידות קודמות ומסכמת את השפעתם של תהליכי זרימת אנרגיה, מחזור חומרים ותהליכים, תוך-מיניים ובין-מיניים, על מבנה חברות ביולוגיות (‏מגוון מינים‎)‏ ועל מבנה, תפקוד ויציבות של מערכות אקולוגיות.

יחידה 7 – התערבות האדם במערכות אקולוגיות – השפעות האדם על מרכיביה האביוטיים של המערכת האקולוגית (‏קרקע, מים, אוויר‎)‏ והשפעות ישירות ועקיפות על החברה הביולוגית.


1 או הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד.