האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20421 מעבדה במטאורולוגיה: מדידות, תצפיות וניתוח סינופטי

20421 מעבדה במטאורולוגיה: מדידות, תצפיות וניתוח סינופטי‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / מטאורולוגיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: הקורס מבוא למטאורולוגיה. ידע קודם דרוש: הקורסים יסודות הפיסיקה (‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב‎)‏

פיתוח הקורס: ד"ר ברוך זיו, פרופ' יואב יאיר

קורס זה מתבסס על התנסות במדידות מטאורולוגיות, באיסוף נתונים ממקורות שונים ובעיבודם. בקורס נלמדים העקרונות הפיסיקליים והטכניקות של ניתוח מזג האוויר וסוגיות אקלימיות. הקורס מהווה המשך מעשי לקורס מבוא למטאורולוגיה (‏20291‎)‏, והוא מקדים את הקורס הסמינריוני בעיות מודרניות במדעי האטמוספרה (‏20518‎)‏. שלושת הקורסים מהווים חטיבה נושאית בתחום מדעי האטמוספרה. כשלב מקדים לעבודה המעשית יילמדו פרקים עיוניים רלוונטיים.

הפעילויות במעבדה מתמקדות בנושאים הבאים: מכשור וטכנולוגיה במטאורולוגיה; אירועים סינופטיים באזורים שונים בעולם; איכות האוויר; שינויי אקלים ומגמות ארוכות טווח; מזג האוויר בישראל.

במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים באיסוף וניתוח בנתונים המצויים במאגרי מידע מטאורולוגיים ברשת האינטרנט. החל מנתוני תחנות מטאורולוגיות, תמונות לווין ובלוני מדידה, המשך בנתונים עולמיים, מפות סינופטיות ומסלולי תנועת אוויר ועד נתונים אקלימיים לטווחי זמן ארוכים. הסטודנטים ידרשו להגיש דו"חות העוסקים בזיהוי המהלך היומי של המשתנים המטאורולוגיים והבנת המנגנונים הפיסיקליים המשפיעים עליהם; ניתוח השינויים בתנאים האטמוספריים הנובעים ממעברן של מערכות סינופטיות באזורנו ובאזורים אחרים בעולם; שימוש במידע מטאורולוגי מלוויינים- זיהוי עננים, מערכות מזג אוויר ותופעות שונות בתמונות לווין; שימוש במפות סינופטיות ומפות המופקות ממודלים; ניתוח מסלולי תנועה של אוויר; מעקב אחר איכות האוויר בישראל; מעקב אחר מסלולי סופות ועוד.

חלק מרכזי בקורס הוא איסוף עצמי של נתונים מתחנות מטאורולוגיות ברחבי הארץ ושימוש בגיליון אלקטרוני לעיבוד הנתונים. הנתונים שיאספו יכללו טמפרטורה, לחץ, לחות וגשם. כמו כן יתנסו הסטודנטים בתצפיות מטאורולוגיות של עננות וראות. הסטודנטים ילמדו לזהות תופעות ומערכות מזג אוויר, להכיר את השתנותן בזמן ויתוודעו למאפייני מזג האוויר במצבים סינופטיים שונים בארצנו.

מחשב ביתי וגישה לאינטרנט הם תנאי להשתתפות בקורס.