האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20434 מבוא לגיאופיסיקה

20434 מבוא לגיאופיסיקה‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם דרוש: הקורס יסודות הפיסיקה (‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב‎)‏. ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא למדע כדור-הארץ (‏או צפונות כדור-הארץ‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' אביהו גינצבורג (‏כתיבה‎)‏, פרופ' יואב יאיר, פרופ' שלמה שובאל, מיטל אלוני, גיא חצרוני, מיטל שדה

יועצים: פרופ' צבי בן-אברהם, פרופ' יוסף ברטוב, פרופ' עקיבא פלכסר, פרופ' יהודה אייל, ד"ר אברהם הופשטטר, ד"ר שמעון ודבינסקי, פרופ' יוסף ורבין, פרופ' שמעון פיינשטין, ד"ר משה רשף, ד"ר אבי שפירא

תחום הגיאופיסיקה עוסק ביישום שיטות פיסיקליות לחקר כדור-הארץ, מבנהו הפנימי והתהליכים הפועלים בתוכו. המחקר בתחום מבוסס על מדידות כבידה ומדידות בשיטות סייסמיות, מגנטיות ואחרות, על פני כדור-הארץ או מעליו, ועל בניית מודלים של המבנה הפנימי של כדור-הארץ. הקורס מקנה הבנה פיסיקלית בסיסית של שיטות מחקר אלו, ושל התהליכים הדינמיים בכדור-הארץ.

 

נושאי הלימוד