האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20436 עקרונות פיתוח מערכות מידע

20436 עקרונות פיתוח מערכות מידע‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: הקורס מערכות בסיסי-נתונים.

פיתוח הקורס: פרופ' ציפי ארליך, ד"ר מיה הרמן, ד"ר צביקה פירסט, רון ווליכמן

יועץ: פרופ' ישראל שפיגלר

מטרות הקורס

הצגת מחזור חיי מערכת מידע תוך הדגשת הגישות השונות לפיתוח מערכות מידע המקובלות והמיושמות כיום באקדמיה ובתעשייה. הקורס יתמקד בעיקר בשלבי הגדרת הדרישות, ניתוח ועיצוב המערכת.

כמו כן, יילמד וימומש נושא בניית אב טיפוס באמצעות חבילת התוכנה ACCESS.

ספר הקורס

Valacich Joseph S. and George Joey F., Modern Systems Analysis & Design, 9th ed. (‏‏Prentice Hall International, 2021‎‎)‏‏

הסטודנטים ילמדו את ספר הקורס באנגלית בעזרת מדריך למידה מפורט בעברית ומדריך לשימוש בתוכנת ACCESS בעברית: סדנת לימוד ACCESS2010 ‏ (‏איתן שטמר ואמיר קמינסקי, הוד-עמי, 2010‎‎)‏‏.

נושאי הלימוד

תרגול

בקורס נדרש תרגול במערכת ACCESS. פרטים על התרגול יופיעו במדריך הלמידה.

דרישות הקורס כוללות, בין השאר, הגשת פרויקט מסכם.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.