האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20439 מעבדה בכימיה אורגנית

20439 מעבדה בכימיה אורגנית‏

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

תנאי קבלה: הקורסים כימיה אורגנית, מעבדה בכימיה כללית.

פיתוח הקורס: פרופ' עפר ריעני, ד"ר דורותה צ'רקי, ד"ר חוה גל

בקורס מעבדה זה יבצעו הסטודנטים שבע מעבדות המסתמכות על החומר שנלמד בקורס כימיה אורגנית (‏‏20456‎‎)‏‏, כמו גם על נושאים נוספים. במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים מיומנויות עבודה ייחודיות למעבדה בכימיה אורגנית, יערכו ניסויים באופן עצמאי, יעבדו את תוצאות הניסויים ויכירו שיטות זיהוי מבנה שונות.

נושאי המעבדות

הערה: בכל המעבדות יעשה שימוש בטכניקות שונות לזיהוי חומרים כמו GC, IR ו1H-NMR-.

מפגשי המעבדה מתקיימים במעבדות ההוראה של האוניברסיטה הפתוחה בקמפוס רעננה. משך כל מפגש שש שעות. מספר המקומות בקורס מוגבל.