האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java

20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע מוקדם: דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית. ידע קודם מומלץ: קורס אחד במתמטיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' ג'פרי רוזנשיין, תמר וילנר

עדכון הקורס: ד"ר אמיר גורן, תמר וילנר, יהודית אייזקס

יועצים: פרופ' עמירם יהודאי, פרופ' רון קימל

הקורס נועד לשמש מבוא למדעי המחשב ומבוא לתכנות. הקורס דן בנושאים בסיסיים ויסודיים במדעי המחשב, בפתרון בעיות, בכתיבת אלגוריתמים וניתוחם ובעקרונות התכנות. הגישה התכנותית הנלמדת היא תכנות מונחה עצמים (‏OOP – Object Oriented Programming‎)‏ באמצעות שפת התכנות Java.

הקורס מכיל את כל חומר הלימוד של שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ ונלמד במשך סמסטר אחד. לפיכך, סטודנטים השוקלים להירשם לקורס צריכים לקחת בחשבון כי העומס בקורס הוא רב. בכל מקרה של ספק, מומלץ לפנות ליועץ במדעי המחשב.

חומר הלימוד

הסטודנטים יצפו בהרצאות וידאו מצולמות המלוות במצגות המכילות את חומר הלימוד הדרוש בקורס. הסטודנטים יקבלו חוברות מודפסות המכילות את המצגות. הקורס נלמד בשיטת "הרצפים". כלומר, הסטודנטים מתקדמים בלמידה בשלבים, בהתאם לחומרים המופיעים באתר. (‏הרצאות המחולקות לסרטונים קצרים, חומרי קריאה, מצגות, תרגילים.‎)‏

.

נושאי הקורס

חלק א

חלק ב

תרגול

בקורס נדרש תרגול במחשב. פרטים על שיטת התרגול יופיעו בחוברת הקורס.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.