האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א

20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית. ידע קודם מומלץ: קורס אחד במתמטיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' ג'פרי רוזנשיין, תמר וילנר

עדכון הקורס: ד"ר אמיר גורן, תמר וילנר, יהודית אייזקס

יועצים: פרופ' עמירם יהודאי, פרופ' רון קימל

קורס זה הוא חלקו הראשון של הקורס 20441 – מבוא למדעי המחשב ושפת Java, שנועד לשמש מבוא למדעי המחשב ומבוא לתכנות. בגלל עומס הנושאים הנדונים בקורס 20441 עלולים סטודנטים שאין להם רקע בתכנות להתקשות לעמוד בדרישותיו, ולכן פוצל הקורס 20441 לשני חלקים.

הקורס דן בנושאים בסיסיים ויסודיים במדעי המחשב, בפתרון בעיות, בכתיבת אלגוריתמים וניתוחם ובעקרונות התכנות. הגישה התכנותית הנלמדת היא תכנות מונחה עצמים (‏Object Oriented Programming – OOP‎)‏ באמצעות שפת התכנות Java.

חומר הלימוד

הסטודנטים יקבלו את הספר:

J. Lewis & W. Loftus, Java Software Solutions: Foundations of Program Design, 8th ed. (‏Pearson Education, 2015‎)‏

כמו כן, הסטודנטים יצפו בהרצאות מצולמות המלוות במצגות המכילות דוגמאות נוספות והסברים לחומר הלימוד הנמצא בספר.

נושאי הלימוד

תרגול

בקורס נדרש תרגול מעשי במחשב. פרטים על שיטת התרגול יופיעו בחוברת הקורס.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.