האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20454 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב

20454 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java א, וכן דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית. ידע קודם מומלץ: קורס אחד במתמטיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' ג'פרי רוזנשיין, תמר וילנר

עדכון הקורס: ד"ר אמיר גורן, תמר וילנר, יהודית אייזקס

יועצים: פרופ' עמירם יהודאי, פרופ' רון קימל

קורס זה הוא המשכו של הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏, והוא חלקו השני של הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ שנועד לשמש מבוא למדעי המחשב ומבוא לתכנות. בגלל עומס הנושאים הנדונים בקורס 20441 עלולים סטודנטים שאין להם רקע בתכנות להתקשות לעמוד בדרישותיו, ולכן פוצל הקורס 20441 לשני חלקים.

חומר הלימוד

הסטודנטים יצפו בהרצאות וידאו מצולמות המלוות במצגות המכילות את חומר הלימוד הדרוש בקורס. הסטודנטים יקבלו חוברת מודפסת המכילה את המצגות. הקורס נלמד בשיטת "הרצפים". כלומר, הסטודנטים מתקדמים בלמידה בשלבים, בהתאם לחומרים המופיעים באתר (‏הרצאות המחולקות לסרטונים קצרים, חומרי קריאה, מצגות, תרגילים‎)‏.

נושאי הלימוד

תרגול

בקורס נדרש תרגול מעשי במחשב. פרטים על שיטת התרגול יופיעו בחוברת הקורס.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.