האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20456 כימיה אורגנית

20456 כימיה אורגנית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

ידע קודם דרוש: הקורס כימיה כללית (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏, וכן דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית.

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק דותן, ד"ר דורותה צ'רקי, ד"ר חוה גל

יועצים: פרופ' זאב אייזנשטט, פרופ' ג'יימס בקר, פרופ' שמריהו הוז, פרופ' יובל שבו

מטרות הקורס

ספר הקורס

P.Y. Bruice, Organic Chemistry, 6th ed. (‏Pearson Education, Inc., 2011‎)‏.

ספר הקורס נלמד באנגלית בעזרת מדריך למידה בעברית. המדריך כולל הסברים נוספים ופתרונות לתרגילים.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.