האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20459 מעבדה באימונולוגיה

20459 מעבדה באימונולוגיה‏

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורסים מעבדת מבוא בביולוגיה תאית ומולקולרית1 ואימונולוגיה.

פיתוח הקורס: ד"ר רות לומניצר, ד"ר יקי אידלשטיין, פרופ' מירי סורוז'ון

יועצת: ד"ר מאיה רן

קורס המעבדה מקנה ידע, הבנה ובעיקר התנסות אישית ביישום שיטות מעבדה המשמשות במחקר בתחומים שונים של תורת החיסון, ברפואה למטרות אבחון, זיהוי, מעקב וריפוי, בענפים אחרים של מדעי החיים ובביוטכנולוגיה.

חומר הקורס כולל חוברת תדריך לניסויים שבה מפורטים השיטות, הציוד והחומרים שבהם משתמשים לביצוע הניסויים הנערכים במהלך הקורס.

נושאי הלימוד

הקורס מתקיים במעבדת האוניברסיטה הפתוחה. הוא כולל שישה מפגשים שההשתתפות בהם היא חובה.

במהלך הקורס ניתנות הרצאות העשרה בנושאים שונים ומתקיים סיור לימודי במכון וייצמן.


1 לא חל על הסטודנטים שלמדו עד סמסטר 2022ב כולל לפחות שניים מהקורסים התא-מבנה ופעילות (‏20452 או 20214‎)‏, גנטיקה א (‏20495‎)‏, ביוכימיה א (‏20204‎)‏, עולם החיידקים (‏20237‎)‏, ביוכימיה ב (‏20247‎)‏. או שלמדו כבר אחד מקורסי המעבדה: מעבדה בביולוגיה של התא (‏20236‎)‏, מעבדה בביוכימיה של חלבונים (‏20405‎)‏, מעבדה בביולוגיה מולקולרית (‏20460‎)‏, מעבדה בביוטכנולוגיה: תהליכים מיקרוביאליים (‏20457‎)‏ עד וכולל סמסטר 2023א.