האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20460 מעבדה בביולוגיה מולקולרית

20460 מעבדה בביולוגיה מולקולרית‏

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורסים מעבדת מבוא בביולוגיה תאית ומולקולרית1, גנטיקה א, וכן עמידה בדרישות האנגלית. ידע קודם מומלץ: הקורסים גנטיקה ב, עולם החיידקים.

פיתוח הקורס: בוקי קמחי, ד"ר ראובן בבאי, ד"ר פרומה יחיאלי (‏השתתפה בפיתוח המהדורה הראשונה‎)‏

יועץ: פרופ' ג'רי כהן

בעשור האחרון של המאה ה-20 חלה התקדמות מדהימה בהבנת הבסיס המולקולרי והגנטי של תהליכים רבים, הודות לשימוש בשיטות של הביולוגיה המולקולרית. הידע הרב המצטבר מיושם מחד גיסא לרפואה, לתעשייה ולחקלאות, ומאידך גיסא מעלה שאלות מחקריות ואתיות חדשות.

הקורס מיועד להקנות ידע והבנה בשיטות של הביולוגיה המולקולרית, ביישומיהן ובפוטנציאל שלהן, ולאפשר לסטודנטים להתנסות ביישום חלק מהשיטות במעבדה.

המעבדה מתקיימת כסדנה מרוכזת במשך חמישה ימים, ובמהלכה נבנית מערכת הניסוי שבמרכזה שיבוט אופרון מתוך DNA גנומי, ממקורות שונים, זיהוי החיידקים המכילים את רצף ה-DNA הנדרש בשיטות שונות, הכנת מפות הגבלה ושימוש ב-PCR.

במקביל לניסוי המרכזי יוצגו לפני הסטודנטים שיטות ועקרונות נוספים באמצעות הדגמות והרצאות אורח, תרגול השימוש במאגרי מידע ברשת האינטרנט לקביעת הומולוגיה של רצפי DNA, והתעדכנות במגמות המחקר בארץ ובעולם.

הסטודנטים יידרשו להתכונן לסדנת המעבדה באמצעות קריאת פרקים ומאמרים באנגלית שבהם נסקרים עקרונות, חידושים, מחקרים שונים שבהם מיושמות השיטות והמערכת הניסויית שתיחקר במעבדה. הסטודנטים יידרשו להשתתף בדיונים שייערכו במהלך המעבדה.

מספר המקומות בקורס מוגבל.


1 לא חל על הסטודנטים שלמדו עד סמסטר 2022ב כולל לפחות שניים מהקורסים התא-מבנה ופעילות (‏20452 או 20214‎)‏, גנטיקה א (‏20495‎)‏, ביוכימיה א (‏20204‎)‏, עולם החיידקים (‏20237‎)‏, ביוכימיה ב (‏20247‎)‏. או שלמדו כבר אחד מקורסי המעבדה: מעבדה בביולוגיה של התא (‏20236‎)‏, מעבדה בביוכימיה של חלבונים (‏20405‎)‏, מעבדה באימונולוגיה (‏20459‎)‏, מעבדה בביוטכנולוגיה: תהליכים מיקרוביאליים (‏20457‎)‏ עד וכולל סמסטר 2023א.