האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20466 לוגיקה למדעי המחשב

20466 לוגיקה למדעי המחשב‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: שני קורסים במתמטיקה, כולל הקורס: מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים ושני קורסים במדעי המחשב.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם הירשפלד, יוסי קאופמן; יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' נחום דרשוביץ, פרופ' דוד הראל, פרופ' עמירם יהודאי, ד"ר לארי מנביץ'

הקורס דן בשפות הפורמליות הייעודיות ובשימוש בהן. במרכז הקורס השפה החשובה ביותר – שפת היחסים המתמטית.

מטרות הקורס

הקורס נועד להנחיל הבנה של מנגנון השפות הפורמליות הייעודיות והכרה של תפקידן במדעי המחשב. הסטודנטים ילמדו להבחין בין תחביר לסמנטיקה, ובין דרכי הטיפול בעצמים תחביריים לעומת עצמם סמנטיים. הקורס מקנה גם את יסודות הלוגיקה המתמטית הקלאסית, מבסס את מושג ההוכחה הפורמלית ומציג את הלוגיקה המשמשת במדעי המחשב לאפיון ואימות תכניות ולניהול בסיסי נתונים.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.