האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20468 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים (‏גנטיקה ללא-ביולוגים‎)‏

20468 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים (‏גנטיקה ללא-ביולוגים‎)‏‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעים / מדעים - כללי

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' גדעון בך, ד"ר נטע אלטמן, מיכל מקרוב

ליווי אקדמי וייעוץ: ד"ר יואל קלמס, ד"ר דרור בר-ניר

הקורס מיועד לסטודנטים חסרי רקע קודם בביולוגיה ובגנטיקה.

התגליות החשובות במחקר הגנטי שנעשו במהלך העשורים האחרונים תרמו רבות לידע הביולוגי על גוף האדם ולהבנת התהליכים המתרחשים בו. לידע הרב שהצטבר יש השלכות מעשיות ומרחיקות לכת באבחון מחלות גנטיות, בפיתוח תרופות ואמצעי טיפול חדשים במחלות אלה, בחקלאות, בפיתוח מיזמים ופטנטים בעלי ערך כלכלי, בחקירת פשעים, במחקר היסטורי ובחקר מוצא האדם. גם משפטנים ומלומדים בתחומי הרוח והחברה נדרשים לידע בגנטיקה של האדם כדי להכריע בשאלות אתיות ולהשמיע את דעתם בנושאים בעלי היבטים מוסריים.

הקורס עוסק ביסודות הגנטיקה וחוקיה, במבנה הגנום האנושי ותפקודו, בשינויים במבנה הגנים, במחלות גנטיות וביישומים רפואיים של הממצאים הגנטיים. הקורס דן גם בהשלכות שיש לידע הגנטי וליישומיו על הפרט והחברה ובסוגיות האתיות המתעוררות כתוצאה מכך.

חומר הלימוד

הקורס מתבסס על הרצאות מצולמות בהיקף של כ-45 שעות. המרצה ברובן הוא פרופ' גדעון בך, אם כי מיעוטן ניתנו על ידי מומחים אחרים מתחום האתיקה והמשפט. ההרצאות ניתנות לצפייה ברשת האינטרנט. הקורס מלווה במדריך למידה ובמאמרים בנושא.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.