האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20470 כימיה כללית א

20470 כימיה כללית א‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

ידע קודם מומלץ: ידע בכימיה ברמה של בגרות (‏3 יחידות‎)‏ או הקורס עולם הכימיה.

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק דותן, ד"ר דורותה צ'רקי, ד"ר חוה גל

יועצים: פרופ' לינה בן-דור, פרופ' נאוה בן-צבי, פרופ' אהרון גדנקן, פרופ' שמואל וייס, פרופ' דן מאירשטיין, פרופ' גיל נבון, פרופ' יורם קירש

שני הקורסים כימיה כללית א (‏20470‎)‏ וכימיה כללית ב (‏20480‎)‏ עוסקים בעקרונות המרכזיים המונחים ביסודם של תהליכים כימיים, ובבעיות של מבנה, אנרגיה, דינמיקה ומנגנונים כימיים תוך שילוב של כימיה תיאורית. הקורס משלב דוגמאות מנושאים בעלי עניין לסטודנטים לכימיה, למדעי החיים, לגיאולוגיה ולפיסיקה.

ספר הקורס כימיה כללית, כרך א (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2010‎)‏ מבוסס על תרגום 9 הפרקים הראשונים של הספר:

P. Atkins & L. Jones, Chemical Principles – The Quest for Insight, 3rd ed. (‏W.H. Freeman & Company, 2005‎)‏

פרקי הספר

פרק 1

אטומים: העולם הקוונטי

פרק 2

קשרים כימיים

פרק 3

צורות ומבנים של מולקולות

פרק 4

תכונות הגזים

פרק 5

נוזלים ומוצקים

פרק 6

תרמודינמיקה: החוק הראשון

פרק 7

תרמודינמיקה: החוק השני והשלישי

פרק 8

שיווי משקל פיזיקלי

פרק 9

שיווי משקל כימי

שימו לב: קורס זה הוא קורס חובה במסלולים המשלבים כימיה, ואינו מומלץ בתור קורס ראשון בכימיה למי שאין לו ידע מוקדם בתחום ברמה של 3 יחידות בגרות לפחות.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.