האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20476 מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים

20476 מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם מומלץ: הקורס אשנב למתמטיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' אברהם גינזבורג, פרופ' זאב נוטוב, פרופ' תמיר טסה, איתי הראבן, שמואל ברגר, טלי צורף-עילם, יוסי קאופמן; אורה מאור, תלמה מוקדי (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' מרצל הרצוג, פרופ' עמירם יהודאי, ד"ר לאוניד גרינבלט, פרופ' יהודה רודיטי, ד"ר אלכס אוסוויאצוב, ד"ר ורדה ליברמן

מטרת הקורס היא ללמד מושגים, תוצאות ודרכי עבודה בנושאים מתמטיים המהווים כלים חשובים לטיפול ביסודות התאורטיים של מדעי המחשב ולתרום לפיתוח התחכום המתמטי של הסטודנט.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.