האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20478 יסודות התכנות בשפת Java

20478 יסודות התכנות בשפת Java‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע מוקדם: דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית. ידע קודם מומלץ: קורס אחד במתמטיקה.2

פיתוח הקורס: פרופ' ג'פרי רוזנשיין, תמר וילנר

יועצים: פרופ' עמירם יהודאי, פרופ' רון קימל

צוות הקורס לביצוע ההתאמה: ד"ר טל הסנר, ד"ר אלה צור

מטרות הקורס

הקורס נועד לשמש כקורס מבוא לתכנות במובן הרחב של המילה. כלומר, פתרון בעיות, כתיבת אלגוריתמים וניתוחם, ולבסוף – הקידוד עצמו. כל החומר הנלמד בקורס ממומש בסופו של דבר באמצעות שפת תכנות. מן הראוי לציין, כי לימוד שפת התכנות מהווה מרכיב לא מבוטל בקורס. הגישה התכנותית הנלמדת היא תכנות מונחה-עצמים (‏OOP – Object Oriented Programming‎)‏ באמצעות שפת התכנות Java.

חומר הלימוד

הסטודנטים יצפו בהרצאות מצולמות (‏בעברית‎)‏ המלוות במצגות (‏באנגלית‎)‏ ומדריך למידה (‏בעברית‎)‏ המכיל דוגמאות נוספות, הסברים והנחיות ללימוד ולשילוב בין חומרי הלימוד השונים. כמו כן, הסטודנטים יקבלו את הספר:

J. Lewis & W. Loftus, Java Software Solutions: Foundations of Program Design, 8th ed. (‏‏Pearson Education, 2015‎‎)‏

נושאי הקורס

חלק א

חלק ב

תרגול

בקורס נדרש תרגול במחשב. פרטים על שיטת התרגול יופיעו בחוברת הקורס.

הקורס אינו מוכר ללומדים בתכניות לתארים במדעי המחשב.


1 הקורס אינו מוכר ללומדים בתכניות לתארים במדעי המחשב.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 בהתאם לתכנית הלימודים המבוקשת. מומלץ להיעזר ביועצים למדעי הקוגניציה או למדעי המחשב.