האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20480 כימיה כללית ב

20480 כימיה כללית ב‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

ידע קודם דרוש: הקורס כימיה כללית א.

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק דותן, ד"ר דורותה צ'רקי, ד"ר חוה גל

יועצים: פרופ' לינה בן-דור, פרופ' נאוה בן-צבי, פרופ' אהרון גדנקן, פרופ' שמואל וייס, פרופ' דן מאירשטיין, פרופ' גיל נבון, פרופ' יורם קירש

קורס זה הוא המשכו של הקורס כימיה כללית א (‏20470‎)‏, והוא קורס חובה במסלולים המשלבים כימיה.

ספר הקורס כימיה כללית, כרך ב (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2008‎)‏ מבוסס על תרגום פרקים 17-10 של הספר:

P. Atkins & L. Jones, Chemical Principles – The Quest for Insight, 3rd ed. (‏W.H. Freeman & Company, 2005‎)‏

פרקי הספר

פרק 10

חומצות ובסיסים

פרק 11

שיווי משקל בתמיסות מימיות

פרק 12

אלקטרוכימיה

פרק 13

קינטיקה כימית

פרק 14

יסודות: ארבע המשפחות הראשונות הראשיות

פרק 15

יסודות: ארבע המשפחות הראשיות האחרונות

פרק 16

יסודות: גוש d

פרק 17

כימיה גרעינית


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.