האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20485 ביוכימיה א לכימאים

20485 ביוכימיה א לכימאים‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורס כימיה כללית2 (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏. ידע קודם מומלץ: אחד מבין הקורסים כימיה אורגנית לביולוגים, כימיה אורגנית, ואחד מבין הקורסים ביולוגיה כללית א, אשנב למדעי החיים.

פיתוח הקורס: ד"ר יאיר בן חיים, ד"ר אדי פיצ'ניוק, ד"ר נועה דקל, נועה שוחט

פעילותם של תאים באורגניזמים חיים מתאפשרת הודות למגוון של תהליכים ביוכימיים בהם מעורבים מולקולות אורגניות מקבוצות שונות. בקורס יחשפו הסטודנטים לרבגוניותן המבנית והתפקודית של ארבע הקבוצות העיקריות של תרכובות ביולוגיות: פחמימות, ליפידים, חלבונים וחומצות גרעין. הכרת המבנה והתפקוד של מולקולות אלה חיונית להבנת תהליכי החיים המתקיימים בתא הבודד ובאורגניזם השלם.

הקורס מבוסס על תרגום לעברית של פרקים מתוך הספר:

D.L. Nelson, M.M. Cox, Principles of Biochemistry, 6th ed. (‏WH Freeman, 2013‎)‏

נושאי הלימוד

הקורס כולל מפגש מעבדה שהנוכחות בו היא חובה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או כימיה כללית (‏20477 + 20487‎)‏ שאינם מוצעים עוד.