האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים
הקורס אינו מוצע עוד

20487 כימיה כללית (‏מתכונת שנתית אביב‎)‏

20487 כימיה כללית (‏מתכונת שנתית אביב‎)‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

ידע קודם מומלץ: ידע בכימיה ברמה של בגרות (‏3יחידות‎)‏ או הקורס עולם הכימיה.

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק דותן, ד"ר דורותה צ'רקי, ד"ר חוה גל; שלומית רז, לאה טלניר

יועצים: פרופ' לינה בן-דור, פרופ' נאוה בן-צבי, פרופ' אהרון גדנקן, פרופ' שמואל וייס, פרופ' דן מאירשטיין, פרופ' גיל נבון, פרופ' יורם קירש

הקורס מיועד לסטודנטים שתחום לימודיהם העיקרי הוא מדעי הטבע והחיים, ולשם כך הם זקוקים לידע מקיף בכימיה. קורס זה אינו מומלץ בתור קורס ראשון בכימיה למי שאין לו ידע מוקדם בתחום ברמה של 3 יחידות בגרות לפחות.

הקורס עוסק בעקרונות המרכזיים המונחים ביסודם של תהליכים כימיים, ובבעיות של מבנה, אנרגיה, דינמיקה ומנגנונים כימיים, תוך שילוב של כימיה תיאורית. הקורס משלב דוגמאות מנושאים בעלי עניין לסטודנטים לכימיה, למדעי החיים, לגיאולוגיה ולפיסיקה.

ספר הקורס כימיה כללית, כרך א (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2006‎)‏, כרך ב (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2008‎)‏ מבוסס על תרגום 13 הפרקים הראשונים של הספר:

P. Atkins & L. Jones, Chemical Principles – The Quest for Insight, 3rd ed. (‏W.H. Freeman & Company, 2005‎)‏.

פרקי הספר

פרק 1

אטומים: עולם הקוואנטים

פרק 2

קשרים כימיים

פרק 3

תצורות ומבנים של מולקולות

פרק 4

תכונות גזים

פרק 5

נוזלים ומוצקים

פרק 6

תרמודינמיקה: החוק הראשון

פרק 7

תרמודינמיקה: החוק השני והחוק השלישי

פרק 8

שיווי משקל פיזיקלי

פרק 9

שיווי משקל כימי

פרק 10

חומצות ובסיסים

פרק 11

שיווי משקל בתמיסות מימיות

פרק 12

אלקטרוכימיה

פרק 13

קינטיקה כימית

במהלך הקורס יתקיימו שני מפגשי מעבדה. ההשתתפות בהם היא חובה.

להלן אפשרויות הלימוד:

20437 – מתכונת סמסטריאלית.

20477 – סמסטר א1 (‏סמסטר א ומחצית סמסטר ב‎)‏.

20487 – סמסטר ב1 (‏סמסטר ב וסמסטר קיץ‎)‏.

במתכונת השנתית ילמדו הסטודנטים בסמסטר הראשון פרקים 9-1 ובסיומו ייבחנו עליהם. בסמסטר השני ילמדו הסטודנטים פרקים 13-10 ובמהלך הסמסטר ייבחנו על פרקים אלה בלבד.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו טבלת קורסים חופפים.