האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20489 עולם החשמל והאלקטרוניקה ב

20489 עולם החשמל והאלקטרוניקה ב‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה / אלקטרוניקה

ידע קודם דרוש: הקורס עולם החשמל והאלקטרוניקה א.

פיתוח הקורס (‏מהדורה שנייה‎)‏: ד"ר אריאל לוצאטו, פרופ' יורם קירש

יועצים: פרופ' יעל נמירובסקי, פרופ' גדי גולן

פיתוח הקורס (‏מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' אדיר ברלב, פרופ' גדי גולן, ישראל זילברשטיין, אור דורון; חוה ניומן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יוסף ורבין, פרופ' עדי זיידמן, פרופ' ישראל נבות, פרופ' יעל נמירובסקי, פרופ' יורם קירש, פרופ' אליעזר קרינדלר, ד"ר דניאל לובזנס, ד"ר אריה רוזין

קורס זה הוא קורס המשך לקורס עולם החשמל והאלקטרוניקה א (‏20488‎)‏. הקורס משמש כקורס מבוא לתחום האלקטרוניקה, ונועד להקנות ידע בסיסי במעגלים אנלוגיים וספרתיים.

ספר הקורס

הקורס מתבסס על כרך ב של הספר עולם החשמל והאלקטרוניקה, מאת פרופ' אדיר ברלב ופרופ' גדי גולן, (‏האוניברסיטה הפתוחה, 1996‎)‏, שנכתב במיוחד עבור הקורס.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.