האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20490 כימיה כללית ב לביולוגים

20490 כימיה כללית ב לביולוגים‏1

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

ידע קודם דרוש: הקורס כימיה כללית א.

פיתוח הקורס: ד"ר דורותה צ'רקי, ד"ר חוה גל יועצים: פרופ' לינה בן-דור, פרופ' נאוה בן-צבי, פרופ' אהרון גדנקן, פרופ' שמואל וייס, פרופ' דן מאירשטיין, פרופ' גיל נבון, פרופ' יורם קירש

סטודנטים הלומדים בכל המסלולים לקראת תארים במדעי הטבע והחיים חייבים לכלול בתכנית לימודיהם את הקורס כימיה כללית (‏20437‎)‏. לסטודנטים המעוניינים ללמוד קורס זה בקצב איטי יותר מוצע השילוב של שני הקורסים כימיה כללית א (‏20470‎)‏ וכימיה כללית ב לביולוגים (‏20490‎)‏. שילוב שני קורסים אלו זהה לחלוטין לקורס כימיה כללית (‏20437‎)‏ והוא מחליף את הקורסים השנתיים כימיה כללית במתכונת שנתית (‏20477 ו-20487‎)‏.

הקורס כולל את ארבעת הפרקים הראשונים בספר הקורס כימיה כללית, כרך ב (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2008‎)‏, המבוסס על תרגום פרקים 13-10 של הספר:

P. Atkins & L. Jones, Chemical Principles – The Quest for Insight, 3rd ed. (‏W.H. Freeman & Company, 2005‎)‏

פרקי הספר

פרק 10

חומצות ובסיסים

פרק 11

שיווי משקל בתמיסות מימיות

פרק 12

אלקטרוכימיה

פרק 13

קינטיקה כימית

שימו לב! השילוב של שני הקורסים כימיה כללית א (‏20470‎)‏ וכימיה כללית ב לביולוגים (‏20490‎)‏ מוצע בתשלום שכר לימוד אחד.2


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 סטודנטים שלמדו את הקורס כימיה כללית א (‏20470‎)‏ יוכלו להירשם לקורס כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490‎)‏ ללא תשלום. מי שיבקשו לחזור פעם נוספת על הקורס כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490‎)‏ יחויבו בתשלום.