האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20494 עולם הצמחים

20494 עולם הצמחים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב.

מטרות הקורס:

הסטודנטים יתוודעו למדע הסיסטמטיקה וההסקה האבולוציונית ויערכו היכרות מפורטת עם ההיסטוריה של עולם הצמחים מנקודת המבט האבולוציונית-סיסטמתית.

נושאי הלימוד:

חומר הלימוד:

ספר הקורס: עולם הצמחים מאת ד"ר יותם ציפר-ברגר.

חובות לימודיים:

על הסטודנטים להשתתף במפגש חובה אחד, בשני סיורים ובמעבדה אחת.